Nirshobdo 4dik adhar kalo ei raT-akashe veshe ace alokito 1ta chad,jochonara sob jhorce bristy darar Moto-emoni 1ta rat mone koria dicce ace amar sriti joto.tai aj sritir majh theke ultalam 1ta pata- dekhi tate lekhace 2my miss korar kotha.. i miss u

Nirshobdo 4dik adhar kalo ei raT-akashe veshe ace alokito 1ta chad,jochonara sob jhorce bristy darar Moto-emoni 1ta rat mone koria dicce ace amar sriti joto.tai aj sritir majh theke ultalam 1ta pata- dekhi tate lekhace 2my miss korar kotha.. i miss u