X

Pip Pip hello, kmon acho bolo. Tik Tik Ghori, kothai nei Sorry. Tip Tip Bristi, udas tai Dristi.Ding Dong Ghonta,valo nai monta.kemon acho 2mi?

Pip Pip hello, kmon acho bolo. Tik Tik Ghori, kothai nei Sorry. Tip Tip Bristi, udas tai Dristi.Ding Dong Ghonta,valo nai monta.kemon acho 2mi?

Faria Islam :