X

Moner Moddhe Lukiye Ase Onek Na Bola Betha. Tobuo Bondhu Tomar Kotha Vabi Ami Sara Bela. Tumi Ki Bondhu Onek Bodle Gaso ? Naki Ager Moto Aso ? Bolo Na Bondhu Aso Kemon ?

Moner Moddhe Lukiye Ase Onek Na Bola Betha. Tobuo Bondhu Tomar Kotha Vabi Ami Sara Bela. Tumi Ki Bondhu Onek Bodle Gaso ? Naki Ager Moto Aso ? Bolo Na Bondhu Aso Kemon ?

Faria Islam :