X

Tumi BRISTY veja PAYE.. Samne eleMONE hoy.. AKASHEr VUKE jeno JOL cobiEKE jay.. Tumi HASLE buji mone hoy..SHOPNO akashe PAKI dana mele dei…

Tumi BRISTY veja PAYE.. Samne eleMONE hoy.. AKASHEr VUKE jeno JOL cobiEKE jay.. Tumi HASLE buji mone hoy..SHOPNO akashe PAKI dana mele dei…

Tamanna Akter :