X

Sms Mane Valobashar Alap,Sms Mane Misti Premer Golap.Sms Mane Nabola Muker Vasha,Sms Mane Ochena Karo Vetor Lukhiye Thaka Ojana Valobasha.

Sms Mane Valobashar Alap,Sms Mane Misti Premer Golap.Sms Mane Nabola Muker Vasha,Sms Mane Ochena Karo Vetor Lukhiye Thaka Ojana Valobasha.

Tamanna Akter :