X

Mon er vitor onek kotha prokash payna.Hridoy aynay tomar chobi dekhte pawna.Mon er vashay tumi amr kotha bujhe naw.Tomar hridoye amr chobi Joma kore naw.

Mon er vitor onek kotha prokash payna.Hridoy aynay tomar chobi dekhte pawna.Mon er vashay tumi amr kotha bujhe naw.Tomar hridoye amr chobi Joma kore naw.

Tamanna Akter :