X

2mr mukh theke valobashi kotha ta ak bar sunar jonne Osthir Hoye Ache Ami, Ami 1ta na 2ta na 10ta sim kinte raji achi sudhu 2mr jönno.2mi akbar Bolo Valobashi Ami Tumy.Ami Amar Jibon Diye Dibo Tumar Valobashay.

2mr mukh theke valobashi kotha ta ak bar sunar jonne Osthir Hoye Ache Ami, Ami 1ta na 2ta na 10ta sim kinte raji achi sudhu 2mr jönno.2mi akbar Bolo Valobashi Ami Tumy.Ami Amar Jibon Diye Dibo Tumar Valobashay.

Tamanna Akter :