X

Tumi amar sokal belar kak ! Sondha belay badur pakhir jhak ! Tumi amar nil akasher chil ! Dim para haser sathe 2mr onek mil

Tumi amar sokal belar kak ! Sondha belay badur pakhir jhak ! Tumi amar nil akasher chil ! Dim para haser sathe 2mr onek mil

Nusrat Jahan :