X

Tuli 2hat, kori munajat, he rahim rahoman. Facebook er kichu chele ache khub e soytan. Tader mathay koro buddhi dan.Tara jeno kore meyeder somman.

Tuli 2hat, kori munajat, he rahim rahoman. Facebook er kichu chele ache khub e soytan. Tader mathay koro buddhi dan.Tara jeno kore meyeder somman.

Nusrat Jahan :