X

Santo Nodir Moto Boye Cholacilam Ami. Tokhon Pelam Tomar Dekha Bujlam Buji Amr Jibon Aslo Alor Dekha. Bojhar Majhe Cilo Amr Vul. Asole Tumi Akta Gadha Ful.

Santo Nodir Moto Boye Cholacilam Ami. Tokhon Pelam Tomar Dekha Bujlam Buji Amr Jibon Aslo Alor Dekha. Bojhar Majhe Cilo Amr Vul. Asole Tumi Akta Gadha Ful.

Nusrat Jahan :