X

Rate Jokhon Bisanay Soi, Tokhon TomakeKhov Miss Kori.. Vabi Tumi Thakle Hoyto ValoHoto.. Karon Ageto Tumi Amar “PA Tipe Dite.

Rate Jokhon Bisanay Soi, Tokhon TomakeKhov Miss Kori.. Vabi Tumi Thakle Hoyto ValoHoto.. Karon Ageto Tumi Amar “PA Tipe Dite.

Nusrat Jahan :