X

ekbar Hat Bariye Deko Ami tumar friend Hobo,ekbar kanna kire Dekho Ami tumar osru Muche Debo,1Bar prem kore Deko Ami 2mr Ma K Sob Bole Dibo!

ekbar Hat Bariye Deko Ami tumar friend Hobo,ekbar kanna kire Dekho Ami tumar osru Muche Debo,1Bar prem kore Deko Ami 2mr Ma K Sob Bole Dibo!

Nusrat Jahan :