X

Akaki gobhir rate , tumar kotha bhebe , kicutei gum cokhe ase na, Asbe kibhabe ? karon goto kalkei tumi amar juta curi koreco..

Akaki gobhir rate , tumar kotha bhebe , kicutei gum cokhe ase na, Asbe kibhabe ? karon goto kalkei tumi amar juta curi koreco..

Nusrat Jahan :