X

Naiba ami akas hlam,meg korbe bole.Bristy holeo harya Jtam otoi sagor jole.Sudu 2mr bondu hlam,kace tkbo bole.2mi takB2?

Naiba ami akas hlam,meg korbe bole.Bristy holeo harya Jtam otoi sagor jole.Sudu 2mr bondu hlam,kace tkbo bole.2mi takB2?

Tamanna Akter :