X

Kokhono ki chad chara jostnakepaoa jai rat chara eto tara akashe ki dekha jai tumi chara ami tai adhare dekhe jai asha tobu prem bole na balob ashai mon bole na

Kokhono ki chad chara jostnakepaoa jai rat chara eto tara akashe ki dekha jai tumi chara ami tai adhare dekhe jai asha tobu prem bole na balob ashai mon bole na

Tamanna Akter :