X

Kichu megh eka, kichu bristy osru, Kichu alo biborno, Kichu adar ononto, Kichu kosto ferari, Kichu asha Opurno, Kichu samporko obinossor…. Jemon bondutto.

Kichu megh eka, kichu bristy osru, Kichu alo biborno, Kichu adar ononto, Kichu kosto ferari, Kichu asha Opurno, Kichu samporko obinossor…. Jemon bondutto.

Tamanna Akter :