X

dure oi akashete surjo jokhon hase, tomar mone cheye dekho dekhbe amay pase. hajar tarar majhe chand ta jokhon eka, monervitor dhukle dekho pabe amar dekha.

dure oi akashete surjo jokhon hase, tomar mone cheye dekho dekhbe amay pase. hajar tarar majhe chand ta jokhon eka, monervitor dhukle dekho pabe amar dekha.

Tamanna Akter :