X

bondhu tokhon sundor noy jokhon se ek sathe hate ba hase, bondhu tokhon sundor jokhon tar hridoy tar bondhu-r kotha vabbe.

bondhu tokhon sundor noy jokhon se ek sathe hate ba hase, bondhu tokhon sundor jokhon tar hridoy tar bondhu-r kotha vabbe.

Tamanna Akter :