X

bondhu amar shopno,bondhu amar rag.2mar jonne royece amar dukhho sukher vag.2mar jonne badhbo basa,babui pakhir nire.2my ami dhore rakhbo luk songkhar vire.

bondhu amar shopno,bondhu amar rag.2mar jonne royece amar dukhho sukher vag.2mar jonne badhbo basa,babui pakhir nire.2my ami dhore rakhbo luk songkhar vire.

Tamanna Akter :